bip.marki.pl facebook.com youtube.com

O nas

Dyrektor

Magdalena Rogalska-Kusarek
tel. 22 771 30 23 wew. 11
e-mail: magdalena.rogalska@marki.pl

Zastępca dyrektora

Elżbieta Błońska
tel. 22 771 30 23 wew. 12
e-mail: elzbieta.blonska@opsmarki.pl

Dział pracy socjalnej i integracji społecznej

KIEROWNIK DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Sałek wew. 24, kom. 721 200 043, e-mail: katarzyna.salek@opsmarki.pl

Zespół ds. pracy socjalnej

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Barbara Bałdyga
Specjalista pracy socjalnej - wew. 13, kom. 609 771 341, e-mail: barbara.baldyga@opsmarki.pl

Elżbieta Masny-Wachnicka
Starszy specjalista pracy socjalnej - wew. 25, kom. 501 048 539, e-mail: elzbieta.masny-wachnicka@opsmarki.pl

Zespół ds. interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Monika Kłosiewicz
Starszy specjalista pracy socjanej - wew. 31, kom. 781 410 460, e-mail: monika.klosiewicz@opsmarki.pl

Aleksandra Walewska
Starszy pracownik socjalny  - wew. 31, kom. 725 700 750, e-mail: aleksandra.walewska@opsmarki.pl

Zuzanna Buszko
Specjalista pracy z rodziną  - wew. 20, kom. 781 200 660, e-mail: zuzanna.buszko@opsmarki.pl

Zespół ds. wspierania rodziny

Urszula Cichoń
Asystent rodziny  - tel. kom. 725 610 650, e-mail: urszula.cichon@opsmarki.pl

Dział usług

Zespół ds. usług

Agnieszka Lach
Asystent osób z niepełnosprawnościami 

Joanna Osytek
Specjalista pracy socjalnej - wew. 14
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, e-mail: joanna.osytek@opsmarki.pl

Profilaktyka uzależnień i koordynacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewa Motyczyńska 
Główny specjalista - Kooordynator profilaktyki uzależnień - wew. 20, e-mail: profilaktyka@opsmarki.pl

Dział świadczeń

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
Monika Kowynia

Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej
tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77, e-mail: socjalnyops@marki.pl

Jolanta Wileńska
Starszy specjalista pracy socjalnej - wew.19, kom. 781 230 220, e-mail: jolanta.wilenska@opsmarki.pl

Monika Popielska
Specjalista pracy socjalnej - wew.15, kom. 781 330 320, e-mail: monika.popielska@opsmarki.pl

Irena Wycech
Specjalista pracy socjalnej - wew.18, kom. 609 771 351, e-mail: irena.wycech@opsmarki.pl

Karolina Nadrowska
Pracownik socjalny - wew. 15, kom. 781 200 710, e-mail: karolina.nadrowska@opsmarki.pl

Ilona Wójcik
Pracownik socjalny - wew. 19, kom. 781 230 220, e-mail: ilona.wojcik@opsmarki.pl

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
FILIA OPS: ul. Lisa Kuli 5A, e-mail: swiadczenia@marki.pl

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Beata Pisarska  - p. o Kierownika - wew. 26
świadczenia wychowawcze 500+
świadczenia opiekuńcze
świadczenie "Dobry Start"

Anna Sitek - wew. 23,  tel.kom 501 048 539
świadczenia wychowawcze 500+
świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Paulina Andrzejewska - wew. 22
fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze 500+,
świadczenie "Za życiem".
świadczenia rodzinne.

Anna Sobieraj - wew. 27
marecka karta dużej rodziny
powiatowa karta dużej rodziny
ogólnopolska karta dużej rodziny
świadczenie rodzicielskie "Kosiniakowe".

Agnieszka Urbanowska - wew. 26
marecki bon żłobkowy
świadczenie "Dobry start"
świadczenia wychowawcze 500+.

Katarzyna Krzyżanowska - wew. 27
dodatki mieszkaniowe i energetyczne
świadczenie rodzinne "Becikowe"
świadczenia wychowawcze 500+.

Dział finansów i księgowości

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77, e-mail: ksiegowosc@opsmarki.pl

Edyta Pietrzak
Główny Księgowy - wew. 17

Adriana Klapa
Specjalista ds. finansów i księgowości - wew. 17

Monika Wiśniewska
Starszy specjalista - wew. 17

Dominika Gromek
Referent

Dział administracji i obsługi

Magdalena Jałbrzykowska

Starszy specjalista - wew. 32, e-mail: ops@marki.pl

Kadry i płace

Dorota Kozyra
Starszy specjalista ds. kadr i płac - wew. 34, e-mail: kadry@opsmarki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry