bip.marki.pl facebook.com youtube.com

O nas

Dyrektor

Magdalena Rogalska-Kusarek
tel. 22 771 30 23 wew. 11
e-mail: magdalena.rogalska@marki.pl

Zastępca dyrektora

Elżbieta Błońska
tel. 22 771 30 23 wew. 12
e-mail: elzbieta.blonska@opsmarki.pl

Dział pracy socjalnej i integracji społecznej

KIEROWNIK DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Sałek wew. 24, kom. 721 200 043

Zespół ds. pracy socjalnej

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Barbara Bałdyga
Specjalista pracy socjalnej - wew. 13, kom. 609 771 341

Elżbieta Masny-Wachnicka
Starszy specjalista pracy socjalnej - wew. 25, kom. 501 048 539

Zespół ds. interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aleksandra Walewska
Starszy pracownik socjalny  - wew. 31, kom. 725 700 750

Zuzanna Buszko
Specjalista pracy z rodziną  - wew. 20, kom. 781 200 660

Zespół ds. wspierania rodziny

Urszula Cichoń
Asystent rodziny  - tel. kom. 725 610 650

Dział usług

Zespół ds. usług

Agnieszka Lach
Asystent osób z niepełnosprawnościami 

Joanna Osytek
Specjalista pracy socjalnej - wew. 14
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Profilaktyka uzależnień i koordynacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewa Motyczyńska 
Główny specjalista - Kooordynator profilaktyki uzależnień - wew. 20

Dział świadczeń

Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych decyzją
tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Jolanta Wileńska
Starszy specjalista pracy socjalnej - wew.19, kom. 781 230 220

Monika Popielska
Specjalista pracy socjalnej - wew.15, kom. 781 330 320

Irena Wycech
Specjalista pracy socjalnej - wew.18, kom. 609 771 351

Karolina Nadrowska
Pracownik socjalny - wew. 15, kom. 781 200 710

Ilona Wójcik
Pracownik socjalny - wew. 19, kom. 781 230 220

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
FILIA OPS: ul. Lisa Kuli 5A

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Beata Pisarska  - p. o Kierownika - wew. 26
świadczenia wychowawcze 500+
świadczenia opiekuńcze
świadczenie "Dobry Start"

Anna Sitek - wew. 23,  tel.kom 501 048 539
świadczenia wychowawcze 500+
świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Paulina Andrzejewska - wew. 22
fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze 500+,
świadczenie "Za życiem".
świadczenia rodzinne.

Anna Sobieraj - wew. 27
marecka karta dużej rodziny
powiatowa karta dużej rodziny
ogólnopolska karta dużej rodziny
świadczenie rodzicielskie "Kosiniakowe".

Agnieszka Urbanowska - wew. 26
marecki bon żłobkowy
świadczenie "Dobry start"
świadczenia wychowawcze 500+.

Katarzyna Krzyżanowska - wew. 27
dodatki mieszkaniowe i energetyczne
świadczenie rodzinne "Becikowe"
świadczenia wychowawcze 500+.

Dział finansów i księgowości

tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77

Edyta Pietrzak
Główny Księgowy - wew. 17

Adriana Klapa
Specjalista ds. finansów i księgowości - wew. 17

Monika Wiśniewska
Starszy specjalista - wew. 17

Dominika Gromek
Referent

Dział administracji i obsług

Magdalena Jałbrzykowska

Starszy specjalista - wew. 32

Kadry i płace

Dorota Kozyra
Starszy specjalista ds. kadr i płac - wew. 34

 

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry