facebook.com youtube.com

Poradnictwo i konsultacje wychowawcze

Świadczymy bezpłatne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanego psychoterapeutę w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie lub w siedzibie naszego Ośrodka wg potrzeb. Ta forma pomocy oferowana jest osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Poradnictwo psychologiczne może odbywać się w formie kil

ku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Konsultacji wychowawczych udzielamy na bieżąco i bezpłatnie przez pracowników socjalnych (Zespół ds. Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej), a także dla uczestników projektu "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych" również przez psychologa dziecięcego i terapeutę rodzinnego. Z konsultacji wychowawczych mogą skorzystać osoby potrzebujące zrozumieć zachowania swojego dziecka i chcących poprawić z nim swoje relacje. W ujęciu ogólnym pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic - dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Istotą konsultacji wychowawczych jest m. in. dążenie do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, itp.

Z naszym Ośrodkiem współpracuje także psycholog dziecięcy.

Pani Monika Baryłka

  Ukończyła studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także studia podyplomowe z coachingu menedżerskiego na uczelni Collegium CIvitas. Dodatkowo posiada kwalifikacje trenerskie, ukończyła  Akademię Innowatorów Społecznych Ashoki, Szkołę Treningu Grupowego „Baza” (rekomendacja PTP), kurs dla doświadczonych trenerów realizowany przez Grupę TROP oraz Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Swoje doświadczenia zdobywała m.in w projekcie „Dobry Rodzic-Dobry Start” realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,  prowadzi także tutoringi dla młodzieży (m.in. w programach Fundacji Dorastaj z Nami i Fundacji św. Mikołaja). Od 12 lat prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych, od 6 lat pracuje jako coach.  W OPS Marki udziela poradnictwa i konsultacji dla dzieci i młodzieży, a także realizuje psychedukację skierowaną do rodziców.

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry