bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Zasady przyznawania

Program Rodzina "500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina posiadająca niepełnoletnie dziecko będzie mogła otrzymać 500 zł na każde z nich bez żadnego kryterium dochodowego. 

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce;
  • ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom:

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500, 00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry