bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Terapia rodzinna

Terapię rodzinną prowadzimy w ramach projektu "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uwaga

Korzystanie z usługi możliwe jest wyłącznie dla osób będących uczestnikami projektu "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych. Aby zostać uczestnikiem projektu należy zgłosić się do naszego Ośrodka celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego, a także zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Po przeanalizowaniu Państwa sytuacji określimy czy spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie.

Poniżej przedstawiamy sylwetki psychoterapeutów z którymi współpracujemy

Piotr Romanowski

 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia. Ukończył także Szkołę Trenerów BAZA (kurs podstawowy uznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w procesie certyfikacji trenerów) oraz 4-letnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie (przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP w podejściu psychodynamicznym i systemowym).

Od początku swojej drogi zawodowej skupia się na wspieraniu młodzieży i dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Ma ogromne doświadczenie w pracy z tzw. "trudną" młodzieżą oraz rodzinami, których władza rodzicielska została ograniczona przez sąd. W przeszłości miał możliwość rozwijać swoje umiejętności m. in. w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie, Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Warszawie, w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie. Od pięciu lat zajmuje się psychoterapią (indywidualną, par i rodzinną) w Poradniach Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz, a także w Ośrodku Wsparcia i Rozwoju "Bliskie Miejsce" w Warszawie. Zgromadzone umiejętności, wiedza i praktyka, pozwalają mu coraz skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom osób poszukujących wsparcia psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

W Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Markach przy ul. Lipowej 2F udziela konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych oraz prowadzi systemową terapię rodzin.

Katarzyna Sernawit

 

P. Katarzyna ukończyła społeczną psychologię kliniczną na   SWPS, Szkołę Treningu i Warszatatu Psychologicznego Intra, Szkołę Terapii Seksualnej, jest uczestnikiem czteroletniej Szkoły Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Intra. Ponadto odbyła m.in Kurs „Neuropsychologia kliniczna” (CBT), Program „Fastryga” (diagnoza i terapia dzieci z FAS), Kurs terapii metodą INPP, Alternatywne Formy Komunikacji (AAC) – Makaton, poziom podstawowy (certyfikat).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi i biologicznymi zagrożonymi odebraniem dzieci.  Specjalizuje się w  diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi (głównie dzieci z FAS), realizacją programów terapeutycznych. Jako edukator Kampanii „Ciąża bez alkoholu” prowadziła szkolenia dotyczące Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS). Współpracowała z OPS Warszawa-Śródmieście udzielając konsultacji indywidualnych dla rodzin zastępczych.

Aktualnie związana z Centrum Terapii Lew – Starowicz. Prowadzi też Ośrodek Wsparcia i Pomocy Psychologicznej ALTER.

W Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Markach  świadczy usługii terapii dla osób doznających przemocy.

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry