bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Formularze do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (aktualizacja 15.01.2021 r.)

Wniosek o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego 500+ na 2021/2022

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na 2021/2022

Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Klauzula RODO

Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wzór wniosku obowiązujący od 16 czerwca 2020 r.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Klauzula RODO

Zasiłek rodzinny - wzór wniosku obowiązujący od 16 czerwca 2020 r.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie uczia

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Wniosek

Załącznik do wniosku

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Klauzula RODO

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek

Klauzula RODO

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek

Oświadczenie dla osoby dorosłej

Klauzula RODO

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek

Klauzula RODO

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek

Informacja o lokalu

Formularz wzrostu stawki bazowej

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula RODO

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek

Klauzula RODO

Fundusz alimentacyjny

Wniosek

Załącznik do wniosku

Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wzór zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Klauzula RODO

Marecki Bon Żłobkowy

Wniosek składany po 12 sierpnia 2020 r. - KRYTERIUM DOCHODOWE

Załącznik do wniosku składanego po 12 sierpnia 2020 r

Wniosek (na zasadach sprzed 12 sierpnia 2020 r.)

Klauzula RODO

Marecka Karta Dużej Rodziny

Wniosek

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Wniosek

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Klauzula RODO

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry