facebook.com youtube.com

Formularze do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego - Przykład wypełnienia

Przykładowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Klauzula RODO

Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wzór wniosku obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Klauzula RODO

Zasiłek rodzinny

Wniosek

Załącznik do wniosku

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny .

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o urlopie wychowawczym

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie uczia

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Wniosek

Załącznik do wniosku

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Klauzula RODO

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek

Klauzula RODO

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek

Oświadczenie dla osoby dorosłej

Klauzula RODO

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek

Klauzula RODO

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek

Informacja o lokalu

Formularz wzrostu stawki bazowej

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula RODO

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek

Klauzula RODO

Fundusz alimentacyjny

Wniosek

Załącznik do wniosku

Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wzór zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Klauzula RODO

Marecki Bon Żłobkowy

Wniosek składany po 12 sierpnia 2020 r. - KRYTERIUM DOCHODOWE

Załącznik do wniosku składanego po 12 sierpnia 2020 r

Wniosek (na zasadach sprzed 12 sierpnia 2020 r.)

Klauzula RODO

Marecka Karta Dużej Rodziny

Wniosek

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Wniosek

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Klauzula RODO

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry