bip.marki.pl facebook.com youtube.com

500+. Od 1 lutego 2021 przyjmujemy nowe wnioski.

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Osoby, którym przyznano  świadczenie wychowawcze 500+ w 2019 r. oraz 2020 r. będą otrzymywały świadczenie wyłącznie do 31 maja 2021 r. Kolejne prawo do świadczenia wychowawczego  w okresie świadczeniowym 2021/2022 ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku.

Od 1 lutego 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach przyjmuje wnioski na świadczenie 500 + wyłacznie w formie elektronicznej. Dopiero od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski w wersji papierowej w punkcie obsługi przy ul. Lisa Kuli 5 a.

Wnioski elektroniczne można złożyć za pośrednictwem:

 1. portalu Emp@tia, który umożliwia złożenie wniosku o większość świadczeń, również o zasiłek rodzinny, czy też świadczenie z funduszu alimentacyjnego - Portal Emp@tia
 2. platformy usług elektronicznych ZUS - Logowanie do serwisu
 3. bankowości elektronicznej - Wykaz banków

Wnioski elektroniczne to bardzo prosta, szyba i wygodna forma złożenia dokumentów. Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek dokumentów. Zdecydowana większość będzie w stanie wypełnić go samodzielnie.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?

 • Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
 • Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
 • Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
 • Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres do 31 maja 2021 r. Po tym czasie rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy i trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
 • W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Dziale Świadczeń OPs Marki przy ul. Lisa Kuli 5A. Takie rozwiązanie funkcjonuje również przy rozstrzyganiu wniosków z Programu „Dobry start”.

Zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem COVID-19 przypominamy,  że obsługa osobista interesantów Działu Świadczeń OPS Marki  odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Jednocześnie zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych w Punkcie oraz skorzystania z możliwości składania wniosków przez internet. Wnioski oraz inne dokumenty można również dostarczać do specjalnej wrzutni znajdującej się przed wejściem do lokalu.

Osobiste wizyty mieszkańców w Punkcie obsługi przy ul. Lisa Kuli 5a odbywają się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:

 • przez  cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos. Wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy;
 • przy wejściu do lokalu każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
 • w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż 2 osoby Zasada ta nie dotyczy m. in. dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób niemogących poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonych możliwościach prowadzenia własnych spraw w urzędzie, czy też osób wymagających pomocy tłumacza;
 • należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami oraz o ile jest to możliwe, nie zabierać ze sobą dzieci;

Szczegółowe informacje o poszczególnych świadczeniach oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach Formularze do pobrania.

Pytania można kierować do pracowników:

 • Działu Świadczeń OPS Marki, tel. 22 771 30 23 wew. od 21, 23, 24, 26

e-mail: swiadczenia@marki.pl, ops@marki.pl

25 stycznia 2021
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry