facebook.com youtube.com

OTWARTY KONKURS OFERT

Asystent Ososbisty Osoby Niepełnosprawnej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020” i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zmiana ogłoszenia

Powołanie Komisji Konkursowej

Wyniki

1 czerwca 2020
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry