facebook.com youtube.com

Ruszyła kampania białej wstążki

25 listopada 2019r. przyłączamy się do światowej kampanii przeciw przemocy ze względu na płeć.

Geneza Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobiet sięga wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił. Motywem jego zbrodni był jak twierdził, fakt odebrania mu przez kobiety miejsca na uczelni technicznej. W proteście do tej tragedii 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę,  a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tym samym roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 25 listopada, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Dzień ten nazywany jest Dniem Białej Wstążki. Zjawisko przemocy w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią i ma różne odmiany.

Wg danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, tworzonych w ramach procedury Niebieskiej Karty, ogólna liczba osób dotkniętych przemocą domową w 2018 r. wyniosła  88 133, z czego w 65 057 zgłoszonych przypadkach sprawy dotyczyły kobiet. 25 listopada rusza kolejna edycja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. To międzynarodowa inicjatywa, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu działań na rzecz zlikwidowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Kampania zakończy się w dniu 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ta data ma symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, bo przemoc wobec kobiet jest niczym innym jak pogwałceniem praw człowieka.

OPS aktywnie włącza się do kampanii, wprowadzając w dyskurs publiczny tematykę przemocy wobec kobiet. Ponadto oferujemy kobietom bezpłatny dostęp w PiK (Punkt Informacyjno-konsultacyjny przy ul. T. Kościuszki 39a)  do konsultacji specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udziału w terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie.

25 listopada 2019
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry