facebook.com youtube.com

Zapytanie ofertowe

na usługę szkoleniową podnosząca kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi szkoleniowej podnoszącej kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących na terenie Miasta Marki zadania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowii narkomanii w łącznym wymiarze 30h. polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, skierowanej do przedstawicieli:

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. Policji;
  4. oświaty (wychowawcy, pedagodzyi psycholodzy);
  5. ochrony zdrowia;
  6. sądu (kuratorzy),
  7. placówek wsparcia dziennego iinnych podmiotów, specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii;

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4 września 2019
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry