facebook.com youtube.com

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

.

Trwa rekrutacja uczestników do rządowego programu dla osób z niepełnosprawnościami

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Kto może uzyskać wsparcie:

osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, będący mieszkańcami Miasta Marki;

 

Rodzaj oferowanej pomocy to usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:

- wyjścia, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

- wykonania zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwienia spraw urzędowych;

- nawiązania kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Zgłoszenia do Programu można składać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020. Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni. Karty należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach:

- osobiście, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w dni powszednie poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 8.00-16.00; środy 10.00-18.00; pok. Nr 5 (parter). Ośrodek mieści się w Markach, przy ul. Kościuszki 39a;

- drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres ops@marki.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Perzanowska; tel. (22) 771-30-23, e-mail: katarzyna.perzanowska@opsmarki.pl

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.

 

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wysokość przyznanych środków to: 385.769,00 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry