bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Rodzina 500+ od 1 lipca 2019r.

Zmiany w programie RODZINA 500+

Najważniejszą zmianą w programie „Rodzina 500+”, jest rezygnacja (od 1 lipca 2019 r.) z kryterium dochodowego, czyli objęcie tym programem wszystkich dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia. Ze świadczenia będą mogły skorzystać także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 1. Terminy złożenia wniosku, a wypłaty świadczenia:

Złożenie wniosku do końca września 2019r.  będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

 1. Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

 1. Szczególny, 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 1. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

 

 1. Zmiana okresu świadczeniowego.

Do gmin wpływają wnioski dotyczące różnych systemów wsparcia rodzin z dziećmi w tym samym czasie. Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku. Obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września następnego roku i powoduje piętrzenie się spraw w urzędach. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie (lipiec – wrzesień), co powodowało spiętrzenie pracy realizatorów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku i co za tym idzie nakładało na gminy potrzebę zwiększonej, w tym okresie, obsady kadrowej do realizacji wszystkich ww. zadań.

 1. Prostsza procedura.

Jak w programie „Dobry start”, likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

 1. Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Od 1 lipca do 31 lipca 2019r. tzw. e-wniosek o świadczenie wychowawcze portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Po 31 lipca 2019r. poza formą elektroniczną, wnioski przyjmowane będą w wersji papierowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach w Dziale Świadczeń, (punkt obsługi klienta) przy ul. Leopolda Lisa Kuli 5A. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek,  wtorek,  czwartek i piątek w godz. od 8 do 16, w środy w godz. 8-18. Możliwe będzie również złożenie wniosku listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

OPS Marki, jest przygotowany już do obsługi Programu, w sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontaktowanie się drogą mailową pod adres: swiadczenia@marki.pl, lub telefonicznie: 22 771 30 23 wew. 21-24, kom. 501048539, lub za pomocą aplikacji facebook – Messenger.

 

Źródło danych: MRPiPS

 

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry